Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga kahulugan ng mga ito:1. Kapit-Bisig2. Kapit-Tuko3. Kapit-Bahay4. Tubig-Ulan5. Putong-Binan6. Abot-Langit7. Lagnat-Laki8. Pitik-Bulag9. H

Mga kahulugan ng mga ito:1. Kapit-Bisig2. Kapit-Tuko3. Kapit-Bahay4. Tubig-Ulan5. Putong-Binan6. Abot-Langit7. Lagnat-Laki8. Pitik-Bulag9. Hampas-Lupa10. Dalagang-Bukid

Asked by: Guest | Views: 24
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Kapit-Bisig = Bayanihan o pagtutulungan

Kapit tuko = mahigpit na pagkakakapit o hindi bumibitiw

Kapit-bahay = kalapit na bahay

Hampas lupa = Alipin, Walang kwen ta?

Lagnat laki = sinat."