Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano mag adding dissmilar

Paano mag adding dissmilar

Asked by: Guest | Views: 20
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

First, kuhain mo ang LCD (Lowest Common Denominator) ng dalawang fraction. Let's say, 1/3 + 3/6. Ang LCD ay ang pinakamaliit na multiple na pinagkapareho ng dalawang number. Ang multiples ng 3 ay 3 6 9..., at ang multiples ng 6 ay 6 12 18... Pareho silang nag-meet sa 6. Then, i-divide natin ang 6 sa 3. 2 ang sagot. Then, i-multiply natin ito sa 1. Ang sagot ay 2. I-reretain natin ang 3/6. Then, 2/6 + 3/6 = 5/6.