Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Paano maipakita ang pagiging mapag malasakit?

Paano maipakita ang pagiging mapag malasakit?

Asked by: Guest | Views: 47
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang kahit na pinaka-maliit na pagtulong ay magiging kalugod-lugod kung gagawin mo ito ng may puso at pagmamahal.Kahit nga manatili ka lang sa tabi niya ay isa nang malaking bagay.