Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

pangungusap hinggil sa mga pagbabagong dapat simulan ng kabataan para sa bansa gamit ang mga panandang kohesyong gramatika

pangungusap hinggil sa mga pagbabagong dapat simulan ng kabataan para sa bansa gamit ang mga panandang kohesyong gramatika

Asked by: Guest | Views: 310
Total answers/comments: 1
ammiela [Entry]

i want to know the answers right away