Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Gamit ang mga larawan bilang paksa, bumuo ng sariling Haiku at Tanka batay sa larawan. Sundin ang -

Gamit ang mga larawan bilang paksa, bumuo ng sariling Haiku at Tanka batay sa larawan. Sundin ang -

Asked by: Guest | Views: 148
Total answers/comments: 0