Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Masdan ang larawan at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Masdan ang larawan at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa

Gawain sa Pagkatuto Bilang 1: Masdan ang larawan at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kuwaderno. ti 1. Sino-sino ang makikita sa larawan? 2. Ano ano ang kanilang ginagawa? 3. Matatawag ba silang isang lipunan? Ipaliwanag. Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Sagutin ang mga tanong sa ibaba upang Ano ang kahulugan ng lipunan para sa'yo? Ano anong salitang naglalarawan ang naihahambing mo sa konsepto ng kabuti- hang panlahat? Paano mo maipapamalas ang iyong pakikiisa at pakikisangkot sa pagkakamit ng kabutihang panlahat?​

Asked by: Guest | Views: 77
Total answers/comments: 0