Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Salitang maiuugnay sa tradisyon

Salitang maiuugnay sa tradisyon

Asked by: Guest | Views: 79
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Kultura

ang pinagmulan ng bansa"