Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Si Ka - bayani by Gary Granada Lyrics

Si Ka - bayani by Gary Granada Lyrics

Asked by: Guest | Views: 18
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Si Ka Bayani by Gary Granada

Si katamaran ay ayaw nang gumalaw

Si kaduwagan ay ayaw nang sumigaw

Si kalokohan ay ayaw nang tumino

Si Ka Bayani di ganyan, o bayan ko

Si kasipagan ang kanyang kanang kamay

Si katapangan ang lakas niyang taglay

Si kabutihan sa kanya'y nararapat

Si Ka Bayani ay tularan ng lahat

Kayangkaya kaya ni Ka Bayani

Kayang-kayang-kaya ni Ka Bayani

Kahit saan, kahit sino

Kahit kailan, kahit paano

Kayang-kayang-kaya ni Ka bayani

Sa kabiyak niya ay lubos na matapat

Sa kapamilya'y katuwang sa pag-angat

Sa kababayan ay sanhi ng tagumpay

Si Ka Bayani ay sadyang walang kapantay

Kayangkaya kaya ni Ka Bayani.

Kahit ipit ay lulusot

I-click ang mga links para sa karagdagang impormasyon:

brainly.ph/question/981468

brainly.ph/question/873375

brainly.ph/question/445162"