Home » Articles » Literature

Alamat ng Alitaptap

Alamat ng Alitaptap
"Basahin ang halimbawa ng maikling kwento na ‘Alamat ng Alitaptap‘ sa ibaba. Basahin din ang mga aral ng alamat na ito sa ibaba.Talaan ng NilalamanAlamat ng AlitaptapBuod ng AlamatAral ng AlamatAlamat ng AlitaptapNoong unang panahon, may isang makisig na binata na nais mag-asawa ng pinakamagandang dilag. Siya ay mayabang at masyaong malaki ang pagkakilala sa sarili.Kung minsan tuloy, nagdaramdam ang ilang mga dalaga sa kanya dahil sa pamimintas niya kahit nakaharap ang dalaga. Isang araw, papunta na siya sa bundok upang manguha ng yantok nang masalubong niya ang isang napakagandang dalaga na nakasuot ng puting-puti.“Napakagandang dalaga,” wika niya sa sarili at tuloy-tuloy na nilapitan niya ito. Nang malapit na siya, nagtatakbo ang dalaga at nawalang parang bula.

Hinanap niya ang dalaga sa buong kagubatan ngunit hindi niya nakita.Sa tagal at hirap na dinanas ng binata sa paghahanap sa dalaga, nagalit siya. “Hindi ka talaga maganda. Ang ilong mo’y pango, ang mata mo ay duling at ang mga tenga mo ay malalapad!” sigaw ng binata.Dahil sa pagkahapo ay nahiga siya sa lilim ng punung-kahoy para magpahinga. Naidlip siya at nang magising, nakita niya ang magandang dilag. Alam niyang maganda talaga ang dalaga at hindi totoo ang sinabi niya.Sabi ng dalaga, “ininsulto mo ako, kaya mula ngayon, ikaw ay magiging isang kulisap. Manunumbalik lamang ang anyo mo kapag naipakita mo sa akin ang isang dalagang mas higit ang kagandahan sa akin. Humayo ka at hanapin mo ang dalagang sinasabi ko para mabalik ang dati mong anyo,” ang utos ng engkantadang babae.Lumipad ang binatang naging kulisap upang hanapin ang babaeng mas maganda pa kaysa sa engkantada. Naghanap siya gabi’t araw. Upang makita niya ang babaing gaganda pa sa sumpa sa kanya, nagdala siya ng ilaw tuwing gabi.Ang binatang yaon na naging kulisap ang tinawag natin ngayong alitaptap.Buod ng Alamat ng AlitaptapNoong unang panahon, may isang bayan na nakaranas ng sobrang tagtuyot. Namamatay na ang halaman at ang mga hayop. Ginawa ng mga mamamayan ang lahat ngunit hindi pa rin nawawala ang tagtuyot. Malapit na silang mawalan ng pag-asa nang dumating sina Bul-An at Bitu-In, ang mahiwagang mag-asawa na pinadala ni Bathala. Dahil sa pagdating nito’y umulan. Naging pinuno ang mag-asawa at naging masagana ang kanilang pamumuhay.

May isang anak ang mag-asawa: si Alitaptap. Napakaganda nito at natatangi ang bituing ukit sa kanyang noo. Inaanyayahan si Alitaptap na magkaroon ng kabiyak ngunit ayaw nito. Isang araw, may manghuhula na nagsabing kung hindi magkaroroon ng kabiyak si Alitaptap at makapagbigay ng anak na lalaki ay sasakupin ang kanilang lugar. Pinakiusapan ng mag-asawa si Alitaptap ngunit ayaw parin nitong makasal. Nagalit si Bul-an at kinuha ang tabak at hinampas sa noo ng anak. Nabasag ang bituin sa maliliit na parte sa noo ni Alitaptap at nagkaroon ng buhay. Tinawag itong alitaptap, hango na namatay na prinsesa.Aral ng Alamat ng AlitaptapHuwag mawalan ng pag-asa sapagkat dadating din ang panahon na masosolusyonan ang problema. Huwag gumamit ng dahas sapagkat mapalalala lamang nito ang sitwasyon, hindimapabubuti.Basahin ang iba pang mga alamat dito.What’s your Reaction?+1 3+1 2+1 2+1 0+1 1+1 1+1 2 Facebook Twitter" - https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Alamat ng Alitaptap" was written by Mary under the Literature category. It has been read 168 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 January 2023.
Total comments : 0