Home » Articles » Literature

Mga Slogan Tungkol sa Edukasyon

Napakahalaga ng edukasyon sa tao. Sa edukasyon, natututo ang tao na gawin ang mga bagay na hindi pa niya alam, paunlarin ang kanyang sarili sa iba't ibang aspeto sa buhay, paunlarin ang kanyang kaalaman, kakayahan, kalusugan upang magkaroon ng mas maraming oportunidad sa paghahanapbuhay, negosyo, at pakikipagkapwa tao.

Upang lalong pasidhiin ang pagpapahalaga sa edukasyon, narito ang pinakamaraming koleksyon ng mga slogan tungkol sa edukasyon:

Mga Slogan tungkol sa Edukasyon


Mga Slogan Tungkol sa Edukasyon

 1. Edukasyon pahalagahan, ito'y susi sa magandang kinabukasan.
 2. Edukasyon pagyamanin, dahil ito'y para sa kinabukasan natin.
 3. Sa tamang edukasyon, sa kahirapan aahon.
 4. Edukasyon pag-ibayuhin, sa ikauunlad ng buhay natin.
 5. Edukasyon mahalin at yakapin, anumang pagsubok tiyak mapagtatagumpayan natin.
 6. Pag-aaral pagbutihin, Nang makamit ang mithiin.
 7. Mag-aral nang mabuti, Upang buhay ay bumuti.
 8. Mga pangarap mararating, Kung edukasyon tatangkilikin
 9. Edukasyon at ipagpatuloy natin, Nang kinabukasan ay malayo ang marating
 10. Yakapin edukasyong may kalidad, Nang dumami sa buhay ang magagandang oportunidad
 11. Edukasyon wag mong pabayaan, Upang sa buhay hindi ka mapupuno ng kahirapan.
 12. Pagpapahalaga sa edukasyon pataasin, Kaunlaran ng buhay kamtin.
 13. "Dito ilalagay ang iyong slogan" - dito naman ilalagay ang iyong pangalan
Meron ka bang gustong ipagawa na ibang slogan? Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.

Meron ka rin bang ibang slogan diyan tungkol sa edukasyon? Pwede mong ipost sa comment sa ibaba.

Ilalagay namin ang iyong slogan sa listahan sa itaas kasama ang iyong pangalan.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Mga Slogan Tungkol sa Edukasyon" was written by under the Literature category. It has been read 676 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 21 February 2021.
Total comments : 0