Home » Articles » Literature

Mga Slogan tungkol sa Korapsyon (Corruption)

Isa sa mga pangunahing dahilan ng kahirapan ng isang bansa ay ang korapsyon (corruption).

Noong unang panahon pa man, mula sa panahon ni Pangulong Aguinaldo hanggang sa kasalukuyang pangulo ng Pilipinas, hindi maiiwasan ang korapsyon na nagaganap sa gobiyerno.

Kaya sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte (2016-2022), lalong pina-igting ang pagpuksa ng korapsyon.

Dinadaan sa pag-iimbestiga at paglilitis ang lahat ng sangkot sa korapsyon sa gobiyerno.
Upang matulungan natin ang pamahalaan na labanan ang korapsyon, lalo nating pag-ibayuhin ang ating mga damdamin ukol sa pagpuksa sa korapsyon.

Isang munting paraan upang pasidhiin ang damdamin laban sa korapsyon ay ang paggawa ng slogan tungkol sa korapsyon.

Mga Slogan tungkol sa Korapsyon

Mga Slogan tungkol sa Korapsyon (Corruption)

 1. Kung walang korap, walang mahirap!
 2. Matinding Aksyon! Labanan ang Korapsyon!
 3. Mga taong korap, sa Pilipinas lalong nagpapahirap!
 4. Mga politikong korap, dapat sa kulungan ang bagsak!
 5. Sentensiyang kamatayan, sa mga taong korap sa lipunan!
 6. Mga politikong korap, lalong nagpapahirap sa mga kabataan sa hinaharap!
 7. Mga korap na politiko, Mga taong walang puso!
 8. Korapsyon labanan, hatulan ng kamatayan!
 9. Korap na politiko, Bayan walang asenso!
 10. Ipasok sa preso, mga korap na politiko!
 11. Ikaw na korap na politiko, Isa kang sindikato!
 12. Mga korap sa lipunan, sa bilangguan ang hantungan!
 13. Pukpukin ng martilyo, Korap na politiko!
 14. Opisyal na korap, sa impiyerno ang bagsak!
 15. Sa pera gahaman, taong korap sa lipunan!
 16. May bilangguan sa buwan, Ng mga taong korap sa lipunan!
 17. Mga korap sa lipunan, lunurin sa karagatan!
 18. "Dito isusulat ang iyong slogan" - dito ang iyong pangalan.
Meron ka bang ibang slogan diyang tungkol sa korapsyon? Ipost mo lang sa comment sa ibaba.

Isusulat namin ang iyong slogan sa listahan sa itaas kasama ang iyong pangalan.
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Mga Slogan tungkol sa Korapsyon (Corruption)" was written by under the Literature category. It has been read 94 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 20 February 2021.
Total comments : 0