Home » Articles » Literature

Mga Slogan tungkol sa Pagmamalasakit sa May Kapansanan

Mga taong may kapansanan (mga taong may deperensya) - sila ang mga taong nasadlak sa masamang tadhana ukol sa kanilang katawan o pag-iisip.

Pero bahagi sila ng buhay natin na nangangailangan ng kalinga, pagmamahal at pagmamalasakit.

Bihira lang ang may malasakit sa may kapansanan.

Upang paigtingin ang pagmamahal sa mga may kapansanan, narito ang mga slogan na ginawa tungkol sa pagmamalasakit sa kanila.

Mga Slogan tungkol sa Pagmamalasakit sa May Kapansanan


Mga Slogan tungkol sa Pagmamalasakit sa May Kapansanan

  1. "Ating tulungan, kapwa na may kapansanan."
  2. "Wag pabayaan, ating kapwa na may kapansanan."
  3. "Magandang karma pag-ipunan, mga may kapansanan tulungan."
  4. "Sa hirap at ginhawa, may kapansanan alayan ng pag-aaruga."
  5. "Taong may malasakit sa kapansanan, Sa langit ang kanilang kaharian."
  6. "Mga may kapansanan bigyan ng aruga, Sapagkat sila'y nangangailangan ng malasakit at kalinga."
  7. "Mahalin mo ang mga may kapansanan, Sapagkat alam din nila ang magmahal at masaktan."
  8. "Ang taong may totoong malasakit, hindi papayagan na ang mga taong may kapansanan nilalait."
  9. "Ang taong may malasakit walang pinipili, bulag man ito, pipi o bingi."
  10. "Dito isusulat ang iyong slogan" - dito naman ang iyong pangalan.
Meron ka bang slogan diyan na gusto mong idagdag sa listahan sa itaas, isulat mo lang sa comment sa ibaba.

Isasama namin ang mga ito sa listahan sa itaas kasama ang iyong pangalan.

Meron ka rin bang gustong ipagawa na ibang slogan? Sabihin mo lang sa comment sa ibaba
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Mga Slogan tungkol sa Pagmamalasakit sa May Kapansanan" was written by under the Literature category. It has been read 1731 times and generated 1 comments. The article was created on and updated on 09 February 2021.
Total comments : 1
giraldene   (26 February 2021 4:36 PM) [Entry]

Batang may Kapansanan ay Alagaan
Sila'y Tulungan at Huwag Husgahan .