Home » Articles » Communication / Speech

Panatang Makapalay

PANATANG MAKAPALAY
(Ilagay and kanang kamao sa dibdib)
Bilang isang mamamayang Pilipino
nakikiisa ako sa panatang huwag magsayang
ng kanin at bigas.

Magsasaing ako ng sapat lamang
at sisiguraduhing tama ang pagkakaluto nito.

Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan
ay walang matirang kanin. Ganun din ang aking gagawin
kung may handaan o kung sa labas ako kakain.

Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin,
pati na ang ibang pagkain bukod sa kanin
tulad ng saba, kamote, at mais.

Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo
nang mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka
at nang makatulong na maging sapat
ang bigas sa Pilipinas.

Aking isasapuso ang panatang ito
dahil sa bawa't butil ng bigas
o kanin na aking matitipid
ay may buhay na masasagip.

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

 
"Panatang Makapalay" was written by under the Communication / Speech category. It has been read 5393 times and generated 1 comments. The article was created on and updated on 17 February 2013 .
Name*:
Email:
Check this*:
Total comments : 1
pogiak   (11 September 2013 6:50 PM)
anong english ng panatang makapalay