Home » Articles » Communication / Speech

Panatang Makapalay
admin 1

PANATANG MAKAPALAY

(Ilagay and kanang kamao sa dibdib)


Bilang isang mamamayang Pilipino

nakikiisa ako sa panatang huwag magsayang
ng kanin at bigas.

Magsasaing ako ng sapat lamang
at sisiguraduhing tama ang pagkakaluto nito.

Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan
ay walang matirang kanin. Ganun din ang aking gagawin
kung may handaan o kung sa labas ako kakain.

Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin,
pati na ang ibang pagkain bukod sa kanin
tulad ng saba, kamote, at mais.

Ituturo ko sa iba ang responsableng pagkonsumo
nang mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka
at nang makatulong na maging sapat
ang bigas sa Pilipinas.

Aking isasapuso ang panatang ito
dahil sa bawa't butil ng bigas
o kanin na aking matitipid
ay may buhay na masasagip.

Use English language when posting comments. Non-english language will not be published. Don't spam. Don't use offensive language. Write as if talking to a good friend.
avatar
Total comments: 1
avatar
1 pogiak • 6:50 PM, 11-September-2013
anong english ng panatang makapalay

We aim to provide accurate and updated information. Please help us improve our article. Contact us here.