Home » Articles » Schools / Universities

Hasaan 4: Pambansang Komperensiya sa Pagpapaigting ng Kadalubhasaan sa Wika, Panitikan at Pananaliksik

Ang Departamento ng Filipino ng Universidad ng Santo Tomas (UST) ay magsasagawa ng pambansang kumperensiya na pinamagatang Hasaan 4: Pambansang Komperensiya sa Pagpapaigting ng Kadalubhasaan sa Wika, Panitikan at Pananaliksik na may temang Silip, Sipat, Sikap: Ang Guro sa Pagharap at Pagtugon sa Hamon ng Pagtuturo at Pananaliksik na gaganapin sa Oktubre 16-18, 2013 sa AMV College of Accountancy Multipurpose Hall, UST, Sampaloc, Maynila.

Ang layunin ng Kumperensiya ay ang mga sumusunod:
  1. mapataas ang kaalaman at kasanayan ng mga delegado sa wika, panitikan at pananaliksik at mapanatili ang matibay na ugnayan interdisiplinari ng mga ito para sa mas mayamang proseso ng pagtuturo at pagkatuto; at
  2. makalikha ng matibay na network ng mga guro, manunulat, mananaliksik, manggagawang pangkultura at iba pang iskolar na magsusulong sa kapakanan ng wika at panitikang Filipino sa bansa.
Ang mga guro sa Filipino sa elementarya, hayskul at kolehiyo mula sa iba’t ibang panig ng bansa, mga mag-aaral sa antas di gradwado at gradwado na nagpapakadalubhasa sa wika o panitikang Filipino o anumang kaugnay na larangan, mga manunulat, tagasalin, mananaliksik at iba pang iskolar sa Filipino at mga tagapamahala at kawani ng mga ahensyang nauugnay sa Filipino ay inaanyayahang dumalo sa Kumperensiya ito.

Para sa karagdagang impormasyon o anumang katanungan, makipag-ugnayan sa mga sumusunod:

Dr. Amur M. Mayor
Direktor, HASAAN 4
Mobile Phone Blg.:
0926-239-0926
Email Address:
doc_amayor@yahoo.com

Prof. Alvin Ringgo C. Reyes
Puno, Sekretaryat
Mobile Phone Blg.:
0915-128-9326
Email Address:
alvinringgoreyes@yahoo.com

G. Ronald Manalastas
Chief of Staff
UST OVRAA General
Education Office
Telepono Blg.: (02) 406-1611
lokal 8236
"Hasaan 4: Pambansang Komperensiya sa Pagpapaigting ng Kadalubhasaan sa Wika, Panitikan at Pananaliksik" was written by under the Schools / Universities category. It has been read 1316 times and generated 0 comments. The article was created on 03 June 2013 .
Rating: 0.0/0
Warning! When posting comments, strictly observe correct spelling. Avoid incomplete words such as TY (as Thank You), Pls as Please, gud as good, dpt as dapat, etc. You can comment in English or Tagalog. If you will not follow this simple instruction, your comment(s) will not be accepted or published.
Name *:
Email:
Answer captcha *:
Total comments : 0