Home » Questions » Information [ Ask a new question ]

basahin ang salawikain na galing kay Adam Smith at ipaliwag kung ano ang ibig sabihin nito ​ -

basahin ang salawikain na galing kay Adam Smith at ipaliwag kung ano ang ibig sabihin nito ​ -

Asked by: Guest | Views: 96
Total answers/comments: 0