Home » Questions » Science and Education [ Ask a new question ]

10paniniwala ng mga sinaunang filipino

10paniniwala ng mga sinaunang filipino

Asked by: Guest | Views: 41
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Bawal magwalis sa gabi
Bawal matulog ng basa ang bohok
Bawal maguwi ng pagkain galing sa patay
Bawal Pumatay
Bawal hindi magsimba
Bawal bastusin ang mga babae
Sa bahay lang ang mga babae
ang mga lalake ang dapat maghanap buhay
Bawal magsuot ng maikli ang mga babae
Bawal gabihin sa labas ang mga babae"