Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

ano iyong naramdaman habang ikaw ay nakamasod ng isang magandang tanawin tulad ng Chocolate hills ano -

ano iyong naramdaman habang ikaw ay nakamasod ng isang magandang tanawin tulad ng Chocolate hills ano -

Asked by: Guest | Views: 30
Total answers/comments: 0