Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

bakit mahala na malaman ng mga mamamayan ang mga impormasyon tungkol sa kalamidad at mga dapat gawin kung mararanasan ang mga ito?

bakit mahala na malaman ng mga mamamayan ang mga impormasyon tungkol sa kalamidad at mga dapat gawin kung mararanasan ang mga ito?

Asked by: Guest | Views: 121
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Mahalaga ito, sapagkat dito mapapaghandaan ng bawat indibidwal ang maari nilang maranasan kung sakaling dumating ang ganong uri ng kalamidad. Ito rin ang paaran kung paano maging ligtas sa oras na kalamidad