Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Bakit mahalagang maunawaan na ang layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng kilos ay nagtatakda ng pagkamabuti o pagkamasama ng ki

Esp

Asked by: Ethan Piolo | Views: 24
Total answers/comments: 0