Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

dahil sa utos ni haring Madali ay lumayo si prinsipe bantjga. sa kaharian ng bumbaran si Bantungan ay? -

dahil sa utos ni haring Madali ay lumayo si prinsipe bantjga. sa kaharian ng bumbaran si Bantungan ay? -

Asked by: Guest | Views: 44
Total answers/comments: 0