Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Explanation:"Explanation: dahil ang para masunod ng mga tao ang utos ng diyos"

bakit oral na sinabi ng diyos ang sampung utos bago niya isinulat sa dalawang tapyas na bato?​ -

Asked by: Guest | Views: 374
Total answers/comments: 0