Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Halimbawa ng sosyo-kultural at politikal

Halimbawa ng sosyo-kultural at politikal

Asked by: Guest | Views: 47
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Ang mga halimbawa ng sosyo kultural ay ang mga pananamit ng mga pilipino at mga kulturang nakagawian na natin tulad ng pagmamano at marami pang iba.