Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Kahulugan ng interactive multimedia

Kahulugan ng interactive multimedia

Asked by: Guest | Views: 21
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Interactive multimedia, anumang elektronikong sistema na inihatid sa computer na nagpapahintulot sa gumagamit na kontrolin, pagsamahin, at manipulahin ang iba't ibang uri ng media, tulad ng teksto, tunog, video, graphics ng computer, at animation. Interactive multimedia isama ang computer, memory storage, digital (binary) data, telepono, telebisyon, at iba pang mga teknolohiya ng impormasyon. Kasama sa kanilang karaniwang mga application ang mga programa sa pagsasanay, mga video game, elektronikong ensiklopedya, at mga gabay sa paglalakbay. Ang interaktibong multimedia ay nagbabago sa papel ng gumagamit mula sa tagamasid sa kalahok at itinuturing na susunod na henerasyon ng mga electronic information system