Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Tama bang hilingin ang bendisyon ng magulang sa pag papasaya ? bakit?

Tama bang hilingin ang bendisyon ng magulang sa pag papasaya ? bakit?

Asked by: Guest | Views: 33
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

Oo, dahil sila ang mas nakatatanda. Mas marami silang mga karanasan at mas bihasa ang ating mga magulang pagdating sa pagdedesisyon. Isa pa, alam ng mga magulang natin ang mas makabubuti para sa ating mga anak. Hindi nila tayo mapapahamak sa mga pasya nila, dahil sila ang tunay na nagmamahal sa atin.