Home » Articles » Legal Advice

Maari bang ibenta ang parte sa minanang lupa kahit hindi pa ito napaghahatian?

Maari bang ibenta ang parte sa minanang lupa kahit hindi pa ito napaghahatian?
"Dear Attorney,

Maari bang ipagbenta kaagad ng kapatid ko ang isang bahagi ng lupang naiwan ng aming mga magulang? Inaangkin na po kasi niya kaagad ang isang bahagi ng lupa at gusto na niya itong ipagbenta sa kilala niyang buyer kahit hindi pa namin naaasikaso ang pagpapalipat ng property sa pangalan naming magkakapatid. —Janice

Dear Janice,
Hindi pinapayagan ng batas ang nais ng kapatid mo na ipagbenta ang isang bahagi ng lupa ng mga magulang n’yo na magsisilbing parte niya o “share” sa mana ninyong magkakapatid.

Hangga’t hindi pa kasi nagagawa ang settlement ng mga ari-ariang mamanahin, mapa-extrajudicial man ito o sa korte, wala pang masasabing hatian na nagaganap at ipagpapalagay ng batas na co-owners lamang ang mga tagapagmana na hindi pa tukoy ang kanya-kanya nilang mga indibidwal na share.
Dahil dito, walang sinuman sa mga tagapagmana ang maaring mag-angkin ng isang bahagi ng ari-ariang mamanahin dahil nga hindi pa naman ito nahahati.

Ang maari niya lang gawin, hangga’t hindi pa ninyo napaghahatiang magkakapatid ang lupa, ay ipagbenta ang kanyang karapatang makihati bilang tagapagmana. Impraktikal nga lang ito lalo na para sa  buyer dahil hindi pa naman tukoy ang halaga na matatanggap ng kapatid mo, at kung lupa ang kanyang mamanahin, ang mismong sukat at lokasyon nito.

Ang madalas na nangyayari, sa halip na isang bahagi lang, bibilhin na lang ng buyer ang buong property kahit hindi pa ito napaghahatian. Maaari ito basta hindi nakasangla ang lupa/walang naiwang utang ang mga namayapa, at sang-ayon ang lahat ng tagapagmana sa pagbebenta ng buong property."
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Maari bang ibenta ang parte sa minanang lupa kahit hindi pa ito napaghahatian?" was written by Mary under the Legal Advice category. It has been read 527 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 October 2021.
Total comments : 0