Home » Articles » Legal Advice

Maari pa rin bang idahilan ang self-defense kung hindi naman kasama sa away?

Maari pa rin bang idahilan ang self-defense kung hindi naman kasama sa away?
"Dear Attorney,

Nasangkot po sa suntukan ang asawa ko dito sa lugar namin. Nang umawat po ako, tinadyakan ko ang kasuntukan niya dahil tuloy pa rin ito kahit tumigil na ang aking asawa. Natumba po siya dahil dito at nasugatan. Ngayon po ay ako ang may nakasampang reklamo sa barangay. Maari ko po bang idahilan na self-defense ang nangyari kahit hindi naman ako ang target na saktan ng nakaaway ng aking asawa?—Mylene

Dear Mylene,
Hindi lang naman self-defense o pagtatanggol sa sarili ang kinikilala ng batas bilang justi-fying circumstance o yung mga sitwasyon kung saan maaring makaiwas sa pananagot sa krimen ang isang indibidwal.

Bukod sa self-defense, mayroon ding tinatawag na defense of relative o pagtatanggol sa kamag-anak. Hindi ito masyadong naiiba sa self-defense, dahil kailangan din na may (1) may aggression o pag-atake laban sa isang kamag-anak na labag sa batas; at (2) ang paraang ginawa ng indibidwal upang mapigilan o malabanan ang pag-atake na laban sa kanyang kamag-anak ay makatwiran at nararapat base sa sitwasyon.
Kailangan din na walang nanggaling na pang-uudyok o paghamon mula sa indibidwal na nagtatanggol sa kanyang kamag-anak.

Base sa iyong nabanggit, mukhang pasok naman sa tinatawag na “defense of a relative” ang ginawa mong pagtatanggol sa iyong asawa, basta’t ang ginawa mong pagtadyak ay masasabing nararapat lamang sa sitwasyon, at hindi ka nang-udyok o nanghamon sa kanyang nakasuntukan.

Maari mo itong gamiting depensa kung sakaling maging kriminal na kaso ang reklamo laban sa iyo."
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Maari pa rin bang idahilan ang self-defense kung hindi naman kasama sa away?" was written by Mary under the Legal Advice category. It has been read 500 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 October 2021.
Total comments : 0