Home » Articles » Literature

Ano ang Diptonggo? Kahulugan at Halimbawa

Ano ang Diptonggo? Kahulugan at Halimbawa
"Ang mga diptonggo o diphthongs ay ang mga tunog ng patinig na nangyayari sa isang pantig kapag ang isang tunog ng patinig ay lumilipat mula sa karaniwang posisyon nito patungo sa isa pa.Karaniwan itong nangyayari kapag ang isang tunog ng patinig [a, e, i, o, u] ay gumagalaw patungo sa isa pang tunog ng malapatinig [w, y] sa parehong pantig.Halimbawa ng DiptonggoAng mga diptonggo ay binubuo ng isang kumbinasyon ng mga tunog ng patinig. Sa madaling salita, ang diptonggo ay isang “gliding vocal“.Basahin ang mga halimbawa ng diptonggo sa kahon:

DiptonggoHalimbawa #1Halimbawa #2aykamayhusayawarawtanaweyreynakeykewwaley (gay lingo)beywangiyisipi’y (isipin ay)kami’y (kami ay)iwgiliwsisiwoykahoydaloyuyaruybaduyHalimbawa ng maling diptonggoAng salitang “iniwan” ay maaaring mapagkamalang diptonggo sapagkat mayroon itong magkatabing patinig na i at malapatinig na w. Kung ito ay pagpapantigin:I – N I – W ANMakikitang nasa magkahiwalay na pantig ang letrang i at w kaya naman hindi ito maaaring tawaging isang diptonggoWhat’s your Reaction?+1 1+1 6+1 2+1 2+1 0+1 0+1 3 Facebook Twitter" - https://www.affordablecebu.com/
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Ano ang Diptonggo? Kahulugan at Halimbawa" was written by Mary under the Literature category. It has been read 174 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 January 2023.
Total comments : 0