Home » Articles » Spiritual / Religion

Opening Prayer for Online Class - Tagalog

Narito ang isang magandang opening prayer for online class in Tagalog language.

Opening Prayer for Online Class - Tagalog


Opening Prayer for Online Class - Tagalog

Panginoon po naming Diyos.
Maraming salamat sa magandang pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin
Nanatili ang aming hiram na buhay at lakas na galing sa Iyo.
Dahil ito sa Iyong awa at patnubay sa amin
Purihin at dakilain ang Iyong Banal na Pangalan.

Narito mag-aaral po kami ng mga kaalaman
Bigyan niyo po kami ng talas ng pag-iisip
Upang mabilis naming matutunan ang lahat na aming pag-aaralan
Lagi mo kaming puspusin ng mga karunungan
Na magagamit namin hindi lamang sa aming araw-araw na pamumuhay
Higit sa lahat sa aming mga paglilingkod sa Iyo.

Umaasa kami Ikaw ang aming makakasama sa buong panahon ng aming pag-aaral.
Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan
Hinihiling po namin ang lahat ng ito
Sa pangalan ni Hesus
Na aming Dakilang Tagapagligtas.

Amen...
 

Meron ka pa bang ibang panalangin na gustong ipagawa. Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Opening Prayer for Online Class - Tagalog" was written by under the Spiritual / Religion category. It has been read 817 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 28 February 2021.
Total comments : 0