Home » Articles » Spiritual / Religion

Panalangin sa Online Class (Tagalog)

Narito ang isang magandang halimbawa ng panalangin sa online class (tagalog version)

Panalangin sa Online Class (Tagalog)

Panalangin sa Online Class (Tagalog)

Panginoon po naming Diyos
Salamat po sa magandang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin.
Purihin at sambahin ang iyong Banal na Pangalan.
Narito po kami patuloy na mag-aaral ng iba't ibang kaalaman.
Maanong bigyan mo kami ng liksi ng pag-iisip.
Magiging mabilis nawa ang aming unawa sa aming mg pag-aaralan ngayon.
Hanggat maaari puspusin mo kami ng karunungan
Karunungan makaalam ng iba't ibang aspeto ng kaalaman at ang hiwaga ng malalim na pang-unawa.
Gayundin patnubayan mo ang magtuturo ngayon.
Ipagkaloob ang mabisang kasanayan at kasiyahan sa pagtuturo.
Upang maunawaan namin nang lubos ang ituturo sa amin ngayon.
Umaasa kami ikaw ang aming makasama sa buong panahon ng aming pag-aaral.
Gawin mong masaya ang aming gagawing pag-aaral
Hinihiling po namin ang lahat.
Sa pangalan ni Hesus na aming Dakilang Tagapagligtas.

Amen...
 

Meron ka bang sariling panalangin na gusto mong i-share. Ipost mo lang sa comment sa ibaba. Ilalagay namin ang iyong panalangin sa post sa itaas kasama ang iyong pangalan.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Panalangin sa Online Class (Tagalog)" was written by under the Spiritual / Religion category. It has been read 410 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 04 April 2021.
Total comments : 0