Home » Articles » Spiritual / Religion

Pambungad na Panalangin sa Pagpupulong

Narito ang isang magandang halimbawa ng maikling pambungad na panalangin sa pagpupulong.

Laging tatandaan: Bago manalangin, ihanda muna ang iyong sarili, linisin anuman ang karumihan na nasa iyong puso at isip upang magiging mabisa ang iyong pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos.

Pagpalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos sa iyong pananalangin!

Maikling Pambungad na Panalangin sa Pagpupulong

Pambungad na Panalangin sa Pagpupulong

Ama naming Diyos
Maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin
Pag-uusapan po namin ang mga mahahalagang bagay sa pagpupulong na ito.
Nawa'y samahan mo kami sa  pagkakataong ito.

Linisin mo po anuman nakita mong masama sa aming puso at pag-iisip
Magtutulungan po sana ang bawat isa
Ipahayag anuman ang mga magagandang opinyon
Sa ikatatagumpay ng aming mga layunin.

Dagdagan mo po kami ng karunungan at higit sa lahat ng pananampalataya
Na magagawa po namin ang mga bagay na mahihirap gawin
Sa pamamagitan ng tulong at awa mo po sa amin.
Ipagkaloob ang kapayaan sa buong panahon ng aming pagpupulong

Hinihiling po namin ang lahat ng ito.
Sa pangalan ni Jesus na aming Dakilang Tagapagligtas.

Amen...
 

Meron ka bang gustong ipagawa na ibang klase ng panalangin? Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Pambungad na Panalangin sa Pagpupulong" was written by under the Spiritual / Religion category. It has been read 399 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 25 March 2021.
Total comments : 0