Home » Articles » Spiritual / Religion

Panimulang Panalangin sa Klase (Magandang Halimbawa)

Narito ang isang maikling panalangin o dasal bago magsimula ang klase. Pwede itong gawing panalangin ng isang estudyante.

Tandaan na sa pananalangin, marapat na ihanda mo nang mabuti ang iyong puso at damdamin.

Linisin ito sa anumang karumihan upang maging banal ang iyong layunin at maging makapangyarihan ang iyong pananalangin sa Panginoon.

Nawa'y magsilbi itong gabay sa iyo sa pakikipag-usap mo sa ating Panginoong Diyos.

Pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.

Panimulang Panalangin sa Klase


Panimulang Panalangin sa Klase

Panginoon po naming Diyos
Salamat po nang marami
Tinipon mo kami nang mapayapa sa dakong ito
Upang patuloy na mag-aral ng mga kaalaman

Una sa lahat basbasan mo po ng matalinong puso ang aming mahal na tagapagturo
Upang makapagturo siya nang mabuti at may kahusayan.
Basbasan niyo rin po kami na mga mag-aaral
Ng matalas na pag-iisip
Higit sa lahat ng ng masunuring puso
Upang sundin namin ang anumang ituturo ng aming tagapagturo.

Ibakod niyo po ang kapayapaan at iyong patnubay sa buong panahon ng aming pag-aaral.
Sa inyo po lahat ng kapurihan.
Magalang naming hinihiling ang lahat.
Sa pangalan ni Hesus na aming Dakilang tagapagligtas.

Amen...
 

Meron ka bang ibang panalangin na gusto mong ipagawa? Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Panimulang Panalangin sa Klase (Magandang Halimbawa)" was written by Mary under the Spiritual / Religion category. It has been read 8450 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 22 February 2021.
Total comments : 0