Home » Articles » Spiritual / Religion

Pangwakas na Panalangin sa Pagpupulong (Meeting)

Narito ang isang magandang halimbawa ng pangwakas na panalangin sa pagpupulong:

Pangwakas na Panalangin sa Pagpupulong (Meeting)

Pangwakas na Panalangin sa Pagpupulong (Meeting)

Panginoon po naming Diyos
Salamat po sinamahan mo po kami sa buong panahon ng aming pagpupulong
Anuman po ang aming pinag-usapan at pinagkasunduan
Nawa'y naunawaan at matupad ng bawat isa sa amin
Lagi naming tatandaan
Hindi kami nag-iisa
Nariyan ka po tutulong sa aming mga gagawin
Sapagkat naniniwala po kami
Magagawa namin ang lahat
Sa tulong at patnubay mo po sa amin
Patuloy mo kaming bigyan ng karunungan
Lalo na ng masunuring puso sa iyong kalooban

Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin. 
Tumagos ang masaganang biyaya sa aming mga tahanan. 

Hinihiling po namin ang lahat. 
Sa ngalan ni Hesus
Na aming Dakilang Tagapagligtas. 

Amen... 
 

Meron ka bang ibang panalangin na gustong ipagawa sa amin?

Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Pangwakas na Panalangin sa Pagpupulong (Meeting)" was written by under the Spiritual / Religion category. It has been read 1399 times and generated 1 comments. The article was created on and updated on 27 February 2021.
Total comments : 1
Betina miranday   (20 March 2021 0:32 AM) [Entry]

Maikling pambungad na panalangin sa pagpupulong