Home » Articles » Spiritual / Religion

Panimulang Panalangin sa Klase (para sa Guro)

Narito ang isang halimbawa ng isang maikling panalangin bago magsimula ang klase.

Pwede itong gawin ng guro o tagapagturo sa kanyang online class.

Tandaan na sa pananalangin ay dapat nakahanda nang lubos ang iyong puso't damdamin upang maging karapat-dapat ka sa iyong pakikipag-usap sa Diyos.

Pagpalain ka nawa ng ating Panginoong Diyos!

Panimulang Panalangin sa Klase (para sa Guro)


Panimulang Panalangin sa Klase (para sa Guro)

Panginoon po namin Diyos
Salamat po sa pag-iingat niyo sa amin
Hanggang ngayon buhay pa kami at malakas
Dahil ito sa awa at pag-ibig mo sa amin
Marapat ka lamang sambahin at purihin ang iyong banal na pangalan.

Mag-aaral po kami ng mga kaalaman
Na siyang magiging pundasyon sa aming kinabukasan
Bigyan mo po ng talas ng pag-iisip ang iyong mga mag-aaral ngayon
Puspusin mo sila ng katalinuhan at higit sa lahat ng pusong masunurin sa iyong banal na kalooban.

Ama, naghihirap ang mundo ngayon.
Patagusin mo ang iyong saganang biyaya at pagpapala sa bawat tahanan ng iyong mga mag-aaral
Gagamitin naman ito sa paglilingkod sa iyong banal na pangalan.
Umaasa kami dininig mo ang aming panalangin
Nakahanda na ang iyong mga mag-aaral na tumanggap ng mga kaalaman.
Sa pangalan ni Hesus na aming Dakilang Tagapagligtas.

Amen...
 

Meron ka bang ibang gustong ipagawa na panalangin? Sabihin mo lang sa comment sa ibaba.
 
 

Share This Post

If you like this article, we would really appreciate if you share this on Facebook, Twitter, or on any social media channels. Every share makes a huge difference and helps us write more articles like these. Thank You!

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Panimulang Panalangin sa Klase (para sa Guro)" was written by under the Spiritual / Religion category. It has been read 81 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 22 February 2021.
Total comments : 0