Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

1. Ano ang dapat nating payamanin at linangin dahil ito ay itinuturing na yaman ng ating bayan A. -

1. Ano ang dapat nating payamanin at linangin dahil ito ay itinuturing na yaman ng ating bayan A. -

Asked by: Guest | Views: 50
Total answers/comments: 0