Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Anong katangian ng pagpapakatao ang ipinakita ni Buddha sa pangungusap? Noong nakita ni Buddha ang -

Anong katangian ng pagpapakatao ang ipinakita ni Buddha sa pangungusap? Noong nakita ni Buddha ang -

Asked by: Guest | Views: 58
Total answers/comments: 0