Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Mga layunin ng pagsapi ng allied powers sa digmaan

Mga layunin ng pagsapi ng allied powers sa digmaan

Asked by: Guest | Views: 24
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Ang layunin ng pagsapi ng Allied Powers sa digmaan ay upang kalabanin ang mga Axis Powers na may hangarin na mapalawak ang kanilang teritoryo at maipagpatuloy ang pananakop ng ibang bansa. Ang mga pangunahing bansang kasapi sa Allied Powers ay ang Russia, France at Britain (Allied Powers countries). Kalaunan, sumanib din ang Estados Unidos sa Allied Powers pagkatapos atakihin ng mga Hapon ang Pearl Harbor noong December 7, 1941. Sa kabilang banda, ang mga pangunahing bansang kasapi naman sa mga Axis Powers ay ang Germany, Italy at Japan (Axis Powers countries).

Noong una, ang Russia ay kaibigan ng Germany na kasapi sa Axis Power. Ngunit inatake ni Adolf Hitler (lider ng Germany) ang Russia noong June 22, 1941. Dahil dito, naging kaaway ng Russia ang Germany at sumanib ang Russia sa Allied Powers. Marami ring mga bansa ang sumapi sa Allied Powers matapos pasabugin ng mga Hapon ang Pearl Harbor noong December 7, 1941. Bukod dito, may mga bansa ring sumapi sa Allied Powers noong patapos na ang giyera, hindi dahil malapit nang manalo ang mga Allied Powers, kung hindi dahil pinilit lamang sila na sumali sa Axis Powers noong una. Ang halimbawa ng mga bansang ito ay ang Italy, Hungary at Romania.

Narito ang iba pang mga links na may kaugnayan sa nasabing paksa:

What happened to the Philippines during t he World War 2: brainly.ph/question/487990

Ano ang ibig sabihin ng Axis Power: brainly.ph/question/947420

Ano ang ibig sabihin ng Allied Power: brainly.ph/question/283758"