Home » Questions » Unexperienced [ Ask a new question ]

Tulang may sukat at tugma at sensora

Tulang may sukat at tugma at sensora

Asked by: Guest | Views: 22
Total answers/comments: 1
Guest [Entry]

"Diyos ang Bahala

Kung tatayo ako sa gitna ng g’yera,
at sasabihin kong tumigil na sila,
pagpapakamatay’ aking mapapala,
mabuting magdasal sa D’yos na dakila!

‘Pagkat nakalimbag nga sa Kasulatan,
bansa sa mundo ay magsisipaglaban,
kasali pa dito pati kaharian
at magsisitindig, lilong kasamaan.

Magtataka ba kung natutupad ito,
daigdig, sa ngayon ay tila imp'yerno?
tumatatak lamang ang tusong demonyo,
kayang ipaglayo ang buklod ng tao.

Sino ba ang dapat na ating sandigan,
hindi ba Diyos na dakila't mainam?
at kung mananalig sa kapangyarihan,
Diyos ang bahala sa kinabukasan.

Espiritu lamang ang makasusupil,
sa mga alibughang ‘di na mapigil,
sama't kasalanang doo'y nakahimpil,
dagling matutunaw pati mga taksil!

Ang bansang sa asta ay tila nga hari,
maliit na masa ay nilulugami,
tiyak ang parusa ang apoy ang saksi,
hindi na aahon kahit na magsisi.

Ang mga nilalang na ganid sa laman,
at hayok sa lakas ng kapangyarihan,
inagaw ang ginto’t mga kayamanan,
siguradong pugnaw sa init ng kalan!

Kaya kung tayo ma'y umiiyak ngayon,
asahang sa oras nitong paghuhukom,
sa ligtas na pook ang tuloy ng layon
na tungo ng paa - kasama ang Poon!"