Home » Articles » Philippine Government

LTO Driver's License Exam Reviewer (Download in .pdf)

Everyone who wants to drive a vehicle in the road is required to have a driver's license. Not all can acquire a driver's license.

The Land Transportation Office (LTO) in the Philippines requires everyone who wants to acquire a drivers license to undergo medical tests, LTO written and practical tests.

These several tests will determine if you certainly qualify to drive a vehicle. It's a privilege to have such license.

If you want to secure or get a driver's license, one of the things that you should prepare is the LTO Driver's Examination.

You can download the latest LTO Driver's License Exam Reviewer in .pdf format by clicking the DOWNLOAD LINK below.
A written copy is also provided below. You can read the same exact copy of this reviewer below.
 
To pass the written exam, you must be equipped with sufficient knowledge of driving policies, rules and regulations, traffic signs and certain laws.

To help you with that, here's an LTO Driver's License Examination Reviewer (Tagalog version). The correct answers are underlined.

You must understand carefully each situation you read in this reviewer. To fully understand and absorb what you read, think a clear imagination or create a scenario in your head when you read each case.


LTO DRIVER'S EXAMINATION REVIEWER
 1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa "side and rear view mirror" ng:
  1. Mabilis / madalian
  2. Hanggang gusto mo
  3. Hindi kukulangin sa minute
 2. Maaari kang lumusot (overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
  1. Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon
  2. Ang kalsada ay salubungang-daan (two-way)
  3. Malapad ang bangketa
 3. Ang mahuhuling lasing sa alak o ipinagbabawal na gamut ay may parusang:
  1. Php 2000.00
  2. Pagkabilanggo ng anim na buwan
  3. Isang buwan pagsuspinde ng lisensya
 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong:
  1. Suriin ang paligid bago magpatakbo
  2. Bumusina
  3. Magpatakbo agad
 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng "Non-Professional" license ay:
  1. 18 taong gulang
  2. 16 taong gulang
  3. 17 taong gulang
 6. Matapos kang lumampas (overtake) at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya ng ligtas, kailangan:
  1. Tingnan sa "rear view mirror" ang iyong nilagpasan
  2. Lumingon sa iyong nilagpasan
  3. Huminto
 7. Sa isang interseksyon na may "STOP SIGN", dapat kang:
  1. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib
  2. Huminto at magpatuloy kung walang panganib
  3. Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib
 8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:
  1. Karangalan
  2. Pribilehivo
  3. Karapatan
 9. Ang "Non-Professional" license ay para lamang sa:
  1. Mga pribadong sasakyan
  2. Pampaseherong sasakyan
  3. Anumang uri ng sasakyan
 10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe?
  1. Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan kung masisiraan
  2. Planuhin ang ruta at ikondisyon ang sasakyan
  3. Tama lahat ang nasa itaas
 11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:
  1. Papuntang bangketa
  2. Papalayo sa bangketa
  3. Kahit anong direksyon
 12. Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:
  1. Nakatigil ng matagal at nagsasakay ng pasahero
  2. Nakatigil ng matagal at nagbababa ng pasahero
  3. Nakatigil ng matagal at patay ang makina
 13. Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko?
  1. Maghintay ng berdeng ilaw
  2. Bagalan ang takbo at tumuloy ng maingat
  3. Huminto at magpatuloy kung ligtas
 14. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliawa?
  1. Biglang lumiko at bumusina
  2. Magbigay ng hudyat o senvas na hindi kukulangin sa 30 meters
  3. lpagwalang-bahala ang hudyat
 15. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat sumenyas, tingnan ang "rear view mirror" at:
  1. Tingnan kung may parating na sasakyan
  2. Bumusina
  3. Sindihan ang headlight
 16. Sa may highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot (overtake) kung sa iyong panig ay may:
  1. Tuloy-tuloy na puting guhit
  2. Putol-putol na dilaw na guhit
  3. Tuloy-tuloy na dilaw na guhit
 17. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay:
  1. Nagpapatunay na mahusay kang drayber
  2. Maaaring masangkot sa iyo ang aksidente
  3. Nakatipid sa gasolina
 18. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:
  1. Mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa
  2. Kailangang maging listo sa mga sasakvang nagmumula sa kaliwa o kanan
  3. Maraming linya ang kalsada
 19. Ang pinaligtas sa ultimatum kahit ikaw ang may karapatan sa daan ay:
  1. Huwag ipilit ang karapatan
  2. Bumusina
  3. Laging ipilit ang karapatan
 20. Sa mga rotonda, alin ang may karapatan sa daan?
  1. Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotunda
  2. Ang sasakvang nasa paligid ng rotonda
  3. Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw
 21. Hindi dapat lumusot (overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:
  1. May tumatawid
  2. Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan
  3. Makipot ang daan
 22. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na ilaw trapiko?
  1. Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib
  2. Huminto at hintayin magbago ang ilaw
  3. Hintaying ang berdeng ilaw
 23. Ano ang kahulugan ng tuloy-tuloy na guhit na kulay dilaw?
  1. Maaaring lumusot (overtake)
  2. Bawal lumusot
  3. Tama lahat ang sagot
 24. Ayon sa batas, hindi ka maaaring, magmaneho ng matulin maliban kung:
  1. Walang panganib
  2. Naaayon sa takdang bilis o tulin
  3. Tama lahat ang sagot
 25. Ang isang driver's license ay maaaring magmaneho nang:
  1. Kahit anong uri ng sasakyan
  2. Sasakyang nakasaad sa lisensya
  3. Pampasaherong sasakyan lamang
 26. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?
  1. Silawin din ang nakasalubong
  2. Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada
  3. Titigan ang nakakasilaw na ilaw
 27. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin?
  1. Mamarahan/bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada
  2. Bilisan ang takbo habang nasa kurbada
  3. Magpreno ng bigla habang tumatakbo sa kurbada
 28. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis
  1. Nagtatakda
  2. Nagbibigay babala
  3. Nagbibigay impormasyon
 29. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?
  1. Nag-uutos ng direksyon
  2. Nagbibigay babala
  3. Nagbibigay impormasyon
 30. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pila na pabilog, octagon o baliktad na tatsulok?
  1. Nagtatakda o nagbabawal
  2. Nagbibigay babala
  3. Nag-uutos ng direksyon
 31. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko?
  1. Senyas upang patakbuhin ang sasakyan
  2. Huminto sa nakatakdang linya
  3. Maaari kang tumuloy bagalan lang ang takbo
 32. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko?
  1. Huminto sa nakatakdang linya
  2. Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang sagabal sa daan
  3. Bilisan ang pagtakbo
 33. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal ng trapiko?
  1. Huminto
  2. Humanda sa paghinto at malapit ng sumindi ang ilaw na pula
  3. Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagtakbo
 34. Ano ang kahulugan ng berdeng signal ng trapiko?
  1. Patakbuhin ng tuloy-tuloy ang sasakyan
  2. Huminto
  3. Bagalan ang pagtakbo
 35. Ano ang ibig sabihin ng berdeng "arrow" signal trapiko?
  1. Hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng arrow
  2. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa at kumanan
  3. Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid
 36. Ano ang kahulugan ng dilaw na "arrow" signal trapiko?
  1. Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon
  2. Nangangahulugan na ang pulang "arrow" ay malapit ng sumindi
  3. Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso
 37. Mga puting linya sa daan:
  1. Naghahati sa mga "lanes" na tumatakbo sa isang direksyon
  2. Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon
  3. Palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa
 38. Ang dilaw na linyang putol-putol ay palatandaan na:
  1. Pinapayagan ang paglusot sa kanan
  2. lpinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa
  3. Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa
 39. Ang putting linyang putol-putol ay palatandaan na:
  1. Maaaring lumusot sa pakaliwa o pakanan kung walang peligro
  2. lpinagbabawal ang paglusot sa kaliwa
  3. lpinagbabawal ang paglusot sa kanan
 40. Kalian dapat magdesisyon ang isang drayber?
  1. Kung buhol-buhol na ang trapiko
  2. Kung mahusay syang magmaneho
  3. Habang siya ay nagmamaneho
 41. Ang dalawang dilaw na linya na tuloy-tuloy ay palatandaan na:
  1. Maaaring lumusot pakanan
  2. Peligroso ang lumusot sa pakanan
  3. Maaaring lumusot pakaliwa
 42. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito, nakatitiyak ka na siya ay:
  1. Kakaliwa
  2. Kakanan
  3. Hihinto
 43. Kailangan magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa sa darating na interseksyon sa layong:
  1. 15m
  2. 60m
  3. 30m
 44. Kung gusto mong magpalit ng "lane" sa highways, kailangan magsignal:
  1. Sampung segundo bago gawin ito
  2. Limang minuto bago gawin ito
  3. Isang minuto bago gawin ito
 45. Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, dapat gamitin na senyas ay:
  1. Kaliwang kamay na nakataas
  2. Kanang kamay na diretsong nagtuturo pakanan
  3. Kanang kamay na nakataas
 46. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:
  1. Sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan
  2. Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan
  3. Sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan
 47. Saang lugar hindi ka dapat lumusot (overtake)?
  1. Tama lahat ang sagot
  2. Sa mga sangandaan o interseksyon
  3. Sa paanan ng tulay
 48. Ang paggamit ng huwad na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:
  1. Php 500.00 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya
  2. Pagkakabilanggo ng hindi hihigit sa anim na buwan
  3. Php 100.00
 49. Ano ang dapat gawin kung pinapahinto ng pulis?
  1. Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi
  2. Huwag pansinin ang pulis at bilisan ang pagtakbo
  3. Huminto at makipagtalo sa pulis
 50. Ang dalawang dilaw na linya na putol-putol ay palatandaan na:
  1. lpinagbabawal ang paglusot sa kaliwa
  2. Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro
  3. lpinagbabawal ang paglusot sa kanan
 51. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa itaas, siya ay:
  1. Kakanan
  2. Hihinto
  3. Kakaliwa
 52. Kung umilaw ang brake lights ng sasakyang nasa iyong unahan, dapat kang:
  1. Bumusina
  2. Humanda sa pagpreno
  3. Lumiko sa kanan o kaliwa
 53. Ang busina ay ginagamit upang:
  1. Makalikha ng ingay
  2. Iparinig na maganda ang tunog ng busina
  3. Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat
 54. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay-alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya:
  1. Sa loob ng 72 oras
  2. Kaagad-agad
  3. Sa bob ng 48 oras
 55. Ang kailangang gulang ng isang aplikante sa "Professional Driver's License" ay:
  1. 18 taong gulang
  2. 17 taong gulang
  3. 21 taong gulang
 56. Ang pinaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa:
  1. Kondisyon ng kalsada at panahon
  2. Kakayahan ng sasakyan
  3. Kakayahang magmaneho ng drayber
 57. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang byahe?
  1. Uminom ng alak bago magmaneho
  2. Huminto paminsan-minsan at magpahinga
  3. Uminom ng gamut na pampapigil ng antok
 58. Ang isang drayber ay itinuturing na "Professional" kung:
  1. Kaya niyang magmaneho ng kahit anong un ng sasakyan
  2. Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakvang pribado o pampasahero
  3. Siya ay bihasa na sa pagmamaneho
 59. Sa isang sangadaan/interseksyon na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay (give way)?
  1. Ang unang dumating
  2. Ang unang nagmarahan
  3. Ang huling dumating
 60. Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kanyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:
  1. Hihinto
  2. Kakanan
  3. Kakaliwa
 61. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya
  1. 30 araw
  2. 15 araw
  3. 10 araw
 62. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan?
  1. 35 kph
  2. 20 kph
  3. 30kph
 63. Saang lugar hindi maaaring pumarada?
  1. Sa lugar na tawiran ng tao
  2. Sa nakatakdang paradahan
  3. Sa isang patunguhang lugar
 64. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa:
  1. Kanang linya
  2. Kaliwang linya
  3. Gitnanglinya
 65. Sa tuwing lilipat ng linya, dapat sumenyas, tingnan ang iyong "rear-view mirror" at:
  1. Tingnan kung may parating na sasakyan
  2. Sindihan ang headlight
  3. Bumusina
 66. Ang dilaw na linyang tuloy-tuloy ay palatandaan na:
  1. Maaaring lumusot sa kaliwa o kanan
  2. Bawal ang paglusot sa kanan
  3. Bawal ang paglusot sa kaliwa
 67. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan na nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng:
  1. Isang metro mula sa likuran ng sasakyan
  2. Tatlong metro mula sa lukuran ng sasakyan
  3. Dalawang metro mula sa likuran ng sasakyan
 68. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho?
  1. Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO
  2. Lisensya
  3. Lisensya at papel de seguro ng sasakyan
 69. Kung magpapatakbo ng mabagal sa "expressway" dapat kang gumawi sa:
  1. Gitnang linya
  2. Kanang linya
  3. Kaliwang linya
 70. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot "overtake"
  1. Gumawi sa kanan at huminto
  2. Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas
  3. Bumusina at hayaan itong lumagpas
 71. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit maliban kung ikaw ay:
  1. Palikong pakaliwa
  2. Palikong pakanan
  3. Magpalit ng linya o daan
 72. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang:
  1. Php 500.00
  2. Php 500.00 at pagka-impound ng sasakyan ng hindi hihigit sa 10 araw
  3. Php 750.00
 73. Sa isang sangandaan/interseksyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan?
  1. Ang sasakvang galing sa kanan
  2. Ang sasakyang unang nagmarahan
  3. Ang sasakyang galing sa kaliwa
 74. Ano ang kahulugan ng arrow o palasong nakapinta sa kalsada?
  1. Sundin ang direksyong itinuro ng palaso
  2. Magmarahan
  3. Maaaring lumipat ng linya
 75. Ipinagbabawal ang paglusot (overtaking) sa paanan ng tulay sapagkat:
  1. Makipot ang tulay
  2. Mapanganib at hindi nakikita ang sasakvang kasalubong
  3. May mga tumatawid
 76. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Give Way
 1. Bawal pumasok
 2. Magbigay ka
 3. Huminto ka
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
left curve
  1. Babala ng sangandaan
  2. Delikado ang kurbada sa kanan
  3. Delikado ang kurbada sa kaliwa
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
intersection
 1. Papasok sa sangandaan
 2. Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan
 3. Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Don't blow horn
 1. Bawal pumarada
 2. Bawal bumusina
 3. Bawal ang likong pabalik
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Narrow Road
  1. Madulas ang kalsada
  2. Papalaki ang kalsada
  3. Papaliit ang kalsada
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Upper Road
 1. Matarik ang pababang direksyon ng kalsada
 2. Matarik ang kalsada
 3. Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
River
 1. Matarik ang kalsada
 2. Sirang kalsada
 3. Ilog
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
30 kph
 1. Ang layo ng susunod na interseksyon ay 30 km
 2. Nakatakdang haba ng sasakyan
 3. Nakatakdang tulin ng sasakyan
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Zigzag road
 1. Delikado ang kurbada sa kanan
 2. Delikado ang kurbada sa kaliwa
 3. Delikado ang kurbada sa unahan
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Stop sign
 1. Bawal pumasok
 2. Huminto ka
 3. Magbigay ka
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Railroad
  1. Bawal dumaan ang tren
  2. Daangtren
  3. Babala ng sangandaan
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
No Jeepney allowed
 1. Bawal pumasok ang jeepney
 2. Bawal pumasok ang bus
 3. Bawal pumasok ang kotse
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Road Works sign
 1. Baku-bakong kalsada
 2. Ginagawa ang kalsada
 3. Madulas ang kalsada
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
School Zone
 1. Daang tren
 2. School zone
 3. Hospital zone
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
No Trailer Allowed
 1. Bawal pumasok ang kotse
 2. Bawal pumasok ang bus
 3. Bawal pumasok ang may kabit na trailer
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Double Left Curve
 1. Doble ang kurbada delikado sa kaliwa
 2. Doble ang kurbada delikado sa kanan
 3. Doble ang kurbada delikado sa unahan
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Animal Crossing
 1. Bawal tumawid ang hayop
 2. Kulungan ng hayop
 3. Tawiran ng hayop
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Rough Road
 1. Madulas ang kalsada
 2. Baku-bakong kalsada
 3. Matarik na kalsada
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
No Enter All Types of Vehicles
 1. Bawal ang lumiko
 2. Isang direksyon lamang
 3. Bawal pumasok ang lahat ng klase ng sasakyan
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Intersection Road
 1. Babala ng sangandaan
 2. Istasyon ng first aid
 3. Babala ng daang tren
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Truck No Enter
 1. Bawal pumasok ang trak
 2. Bawal pumasok ang bus
 3. Bawal pumasok ang kotse
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Truck with more than 2 meters width no enter
 1. Bawal pumasok
 2. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang
 3. Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
No Parking Sign
 1. Bawal pumarada
 2. Bawal bumusina
 3. Bawal pumasok
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Dropping Rolling Stones
 1. Sirang kalsada
 2. Matarik ang kalsada
 3. Panganib sa nahuhulog na bato
 1. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
Slipper Road
 1. Matarik ang kalsada
 2. Madulas ang kalsada
 3. Baku-bakong kalsada
 

As long as you clearly understand each statements/cases, whether you will take the English or Tagalog version of the LTO written exam, you can surely pass in the exam.

GOOD LUCK to all Drivers License Applicants! Tell us if you got the perfect score on the exam.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"LTO Driver's License Exam Reviewer (Download in .pdf)" was written by Mary under the Philippine Government category. It has been read 163770 times and generated 10 comments. The article was created on and updated on 26 June 2018.
Total comments : 41
honney claire [Entry]

it's veru helpful
lancr [Entry]

I just got my non pro today with no fixer. This is the answer key fir the written exam in lto san juan agora, but it is only 40 items.
Crystal/Mongolian [Entry]

Hello po,
Thanks for this post, but i still have 2 questions please answer me.
1. How many number of questions will be in the exam?
2. Do LTO have practical training course with payment?
romnick orot [Entry]

ok yan
Jerry Cabral [Entry]

I want the exam in english so I can past the test
ROD [Entry]

CHECK YOUR ANSWERS AGAIN COZ ITS NOT SAME WITH THE LTOREVIEW.COM,, what answers are true?
gerry manuel [Entry]

thanks!
archie12 [Entry]

hellow admin active pba to>?
archie12 [Entry]

admi. tanong ko lang po. pag kumuha ka ng student linces. pwede ka nba kumuha ng profesional lincense. agad.. 3 months n po kasi student ko. reply po asap
Jenny [Entry]

Thank you for this. Is this still the questionnaires used upon taking the examination? Hoping to hear from you..
Adrian [Entry]

Goodevening po! Tanong ko lang kung okay lang po ba kumuha ng student permit maski hindi NSO yung birth certificate ko?
Renzo [Entry]

Where is the english version?
George [Entry]

Hello, may tanong sana ako. ganito rin po ba ang exam kapag magaapply ka for employment sa LTO? i was texted kasi to take the exam and i don't have any idea what is the pointers of the exam. hope to hear you. by the way thanks sa reviewer mo at least nagka idea ako.
rejjzz [Entry]

what is the passing score ?
Jim [Entry]

Sir tanong lang, kung pwede po ba ako makakuha ng non-pro license, kung ang alam kolang i drive is Automatic motor cycle?
Jer [Entry]

Thanks for the reviewer\:D/
jenny [Entry]

pde poh kyang kumuha ng non pro license kahit di ka marunong mag drive ng 4 wheels.,?
Guest [Entry]

jenny, yes.
arcy [Entry]

Hai poh. .
Thank u for posting this reviewer. Atleast, i have some info. .
andres [Entry]

Wala po ba nagbago sa questions o order of questions as of now? 2013? thanks! :)
reinhold [Entry]

kuha ka ulit ng sp
JiFeL [Entry]

if my students permit was expired do i have to repeat on another student permit?? i wasn't able to renew it before it expires.. and i want to get a drivers license already.. professional or non-professional..
Guest [Entry]

JiFeL, it's alright to have an expired student's permit (SP). Just present your expired SP to the LTO Office and apply for Non-Professional Driver's License.
Dominique [Entry]

thank you very much for this post. I lost my A1 Driving School book and about to take my exam next week. I'm a Filipino but still having a difficult time understanding deep Tagalog words. Some of the answer choices are really funny. I enjoyed the reviewer you posted. :)
alan robinson [Entry]

i am an australian citizen,philippine permanent resident,and woulod appreciate it if you could foreward me the english version of the lto driver's license exam reviewer as i can't seem to find it on your website.
alan robinson
Guest [Entry]

It will be translated in English very soon Alan.
miyuki [Entry]

hello poh magtatanung kong poh sna ako kung sa japan din kya ei ganito rin poh ang test ang mangtanung ? english dw poh ang test? Tnx poh
qamar [Entry]

hai....gusto q pho mag ask ung tungkol sa mga tanung sa exam tanung q lng pho lahat b ng branch ng LTO ganitu ung tanung ty.. pho GOD BLESS!!
chris [Entry]

same lang ba ang exam na ito para sa exam ng non pro? reply ASAP>>. :) thanks
Guest [Entry]

chris, yes.
Caballero Job C. [Entry]

PLEASE
xena [Entry]

hey guys! do you have an english version for this? pls provide .. thanks.. :D
rachel cueto [Entry]

I need english please..
Sheila [Entry]

Hi !
Answer to 39 should be A, right? it confused me a bit since it's underlined but not bold. :D peace!

thank you for posting this reviewer. appreciated!
1 2 »