Home » Articles » Real Estate

Paano kung may bumili ng lupa, partial payment at hindi nabayaran nang buo (not fully paid)?

Ang tanong na ito ay galing kay Lailanie. Nagtatanong siya tungkol sa pagbili ng lupa at hindi nabayaran nang buo o hindi na fully-paid:

Paano kung may bumili ng lupa, partial payment at hindi nabayaran nang buo (not fully paid)?

- by Lailanie

May bumili ng lupa at hindi nabayaran nang buo (not fully paid)


Answer

Kapag ikaw ang may-ari ng lupa at may gustong bumili ng lupa sa iyo, dapat gawan ninyo ito (between you at ng buyer) ng "Contract to Sell" galing sa isang abogado. Pwede rin magpagawa kayo ng kontrata (agreement) sa isang Notary Office o Notarial Office.

Sa agreement ninyo, isasaad doon na kung sakaling hindi mababayaran nang buo ang lupa, ay magbibigay ka ng palugit o "grace period" para mabayaran ang kulang. At kung hindi niya ma-meet ang kanyang obligasyon o ang grace period, pwede mong kunin ulit ang lupa at mawawalan ng bisa ang kanyang karapatan bilang "buyer" ng iyong lupa o property.

Mawawalan na siya ng karapatan sa lupa kapat hindi niya matupad ang kanyang obligasyon na magbaya. Kaya ikaw bilang landlord or landlady, pwede mo na siyang i-evict o paalisin sa property mo. 

Meron ka pa bang gustong itanong tungkol sa pagbili ng lupa? Pwede mong ipost sa comment sa ibaba.
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.
"Paano kung may bumili ng lupa, partial payment at hindi nabayaran nang buo (not fully paid)?" was written by under the Real Estate category. It has been read 233 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 14 March 2021.
Total comments : 0