Home » Articles » Legal Advice

Extension para sa mga kailangang i-file sa mga korteng apektado ng MECQ...

Extension para sa mga kailangang i-file sa mga korteng apektado ng MECQ
"Dear Attorney,

Akusado po ako sa isang criminal case na isinampa sa Makati at ang pagkakaalam ko po ay may kailangang i-file sa korte nitong May 16. May abogado po ako ngunit naka-confine po siya sa ospital kaya hindi ko na rin po siya makontak at makausap. Ano po ba ang mangyayari kung hindi po nakapag-file sa korte ang aking abogado noong May 16? May remedyo pa po ba ako? – Danny

Dear Danny,
Mahirap sagutin kung anong mangyayari sa kaso mo kung sakaling hindi nga nakapag-file ang iyong abogado lalo na’t hindi mo naman nabanggit kung ano ba ang iyong kailangang i-file noong Mayo 16.

Gayunpaman, kung sakali ngang hindi nakapag-file ang iyong abogado, may oras pa naman siyang ihabol ito, base sa inisyung circular ng Korte Suprema noong Mayo 14, 2020.
Ayon sa Administrative Circular 39-2020, may karagdagang tatlumpung (30) araw na palugit para sa lahat ng kaila­ngang i-file sa mga korte na nasa lugar na nasa ilalim ng modi­fied enhanced community quarantine (MECQ) katulad ng National Capital Region.

Ang palugit ay para sa mga may deadline na hindi lalampas ng Mayo 31, 2020 at ang 30 araw na ito ay bibilangin mula Hunyo 1, 2020. Base rito, may oras ka pa para makipag-ugnayan sa iyong abogado, kung siya ay nasa mabuti nang kondisyon, ukol sa kailangan niyong i-file. Kung hindi naman ay may sapat ka pang panahon para maghanap ng ibang abogado na maaring mag-asikaso sa kaso mo."
 

Please support us in writing articles like this by sharing this post

Share this post to your Facebook, Twitter, Blog, or any social media site. In this way, we will be motivated to write articles you like.

--- NOTICE ---
If you want to use this article or any of the content of this website, please credit our website (www.affordablecebu.com) and mention the source link (URL) of the content, images, videos or other media of our website.

"Extension para sa mga kailangang i-file sa mga korteng apektado ng MECQ" was written by Mary under the Legal Advice category. It has been read 200 times and generated 0 comments. The article was created on and updated on 29 October 2021.
Total comments : 0